Lịch khai giảng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 1 KÈM 1

Các khóa học tiếng Nhật: theo từng trình độ N5 - N4 - N3 - N2, Luyện thi JLPT, Giao tiếp - Du lịch, Đàm thoại công việc,... khai giảng liên tục các tuần trong tháng.

Để sắp xếp lịch học phù hợp, vui lòng liên hệ hotline: 1900 2615 – 0919 407 100

LỚP HỌC TẬP TRUNG

Sĩ số lớp thường: ít nhất 8 học viên
Sĩ số lớp cấp tốc: ít nhất 4 học viên

Trình độ

Thời gian khóa học

Lịch khai giảng

Lớp thường

Lớp cấp tốc

N5

40 tuần - 180 giờ

(3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi)

Sơ cấp 1: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 2: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 3: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 4: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

240 tuần - 180 giờ - 12 tuần

(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

Khóa học tiếng Nhật các trình độ N5 - N4 - N3 - N2 khai giảng liên tục các tuần trong tháng.

Để biết thêm Lịch khai giảng chi tiết và đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ hotline:

1900 2615 – 0919 407 100

N4

40 tuần - 180 giờ

(3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi)

Sơ cấp 5: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 6: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 7: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 8: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

240 tuần - 180 giờ - 12 tuần

(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

N3

40 tuần - 180 giờ

(3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi)

Trung cấp 1: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 2: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 3: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 4: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

240 tuần - 180 giờ - 12 tuần

(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

N2

40 tuần - 180 giờ

(3 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi)

Trung cấp 5: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 6: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 7: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 8: 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

240 tuần - 180 giờ - 12 tuần

(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

Đăng ký khóa học

HOTLINE
1900 2615 - 028 3622 8849

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha