Luyện Thi Tiếng Nhật N5

Dành cho các bạn muốn ôn luyện cho các kỳ thi tiếng Nhật hay củng cố kiến thức để có thể học tiếp trình độ tiếng Nhật N4

   

LỚP THƯỜNG

LỚP CẤP TỐC

THỜI LƯỢNG

4 Tuần

Học phí: 1.500.000đ

2 Tuần

Học phí: 1.500.000đ

1giờ 30 phút/buổi; 3 buổi/tuần

3 giờ/buổi; 5 buổi/tuần

ĐỐI TƯỢNG

- Học viên có nhu cầu tham gia kỳ thi năng lực Nhật Ngữ JLPT N5, Nattest N5

- Học viên muốn củng cố kiến thức sơ cấp 1 để học tiếp chương trình sơ cấp 2 N4

ƯU ĐIỂM KHÓA HỌC

Thông qua phần mềm CHUYÊN DỤNG CHO DẠY HỌC có tại PNE, bạn hoàn toàn có thể:

 • Đặt câu hỏi cho giảng viên, được chỉnh lỗi sai lập tức về phát âm, ngữ pháp
 • Dễ dàng ghi chú trong khi học bằng mục chuyên dụng, cùng bạn học thảo luận thông qua khung chat trực tuyến
 • Tham gia học nhóm, chia nhóm để nâng cao khả năng giao tiếp
 • Học tập hiệu quả với các trò chơi học thuật gây cấn, giúp các bạn ôn tập hiệu quả
 • làm bài tập và gửi lại thầy cô ngay trên app
 • Nhận ngay tài liệu từ thầy cô mà không cần đợi đến buổi học

QUYỀN LỢI

- Miễn phí giáo trình

- Test cuối khoá theo format đề thi JLPT

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI N5

1. Cấu trúc đề thi:

Nội dung

Thời gian thi

Nội dung thi

Từ vựng

文字・語彙

20 phút

Phần 1: Chọn cách đọc đúng của chữ Kanji cho trước

Phần 2: Chọn Hiragana/ Katakana của chữ Kanji cho trước

Phần 3: Chọn từ vựng thích hợp của câu cho trước

Phần 4: Chọn câu có ý nghĩa gần giống với câu cho trước

Ngữ pháp và Đọc hiểu

文法・読解

40 phút

Phần 1: Chọn trợ từ, phó từ, trạng từ,..thích hợp với ngữ pháp của câu cho trước

Phần 2: Chọn đáp án thích hợp vào vị trí dấu sao

Phần 3: Hoàn thành đoạn văn ngắn bằng cách chọn đáp án phù hợp về nghĩa, ngữ pháp

Phần 4: Đọc đoạn văn ngắn, đơn giản và trả lời 1 câu hỏi

Phần 5: Đọc đoạn văn và trả lời 2 câu hỏi về nội dung đoạn đó

Phần 6: Đọc văn bản dạng thông tin (quảng cáo, thông báo,..) và trả lời câu hỏi

Nghe hiểu

聴解

30 phút

Phần 1: Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung thích hợp (thường có hình minh họa)

Phần 2: Nghe câu hỏi, đoạn hội thoại/ đoạn văn và chọn đáp án thích hợp

Phần 3: Chọn hình phù hợp với tình huống nghe được

Phần 4: Không có hình, hay đáp án, nghe câu (câu hỏi) và chọn câu trả lời thích hợp, tương ứng

2. Nội dung luyện thi

LUYỆN THI N5

Luyện đề

 • Làm đề thi giáo viên soạn

 • Đề thi JLPT cũ

 • Tổng hợp và ôn lại qua từng bài test

 

LUYỆN THI CẤP TỐC N5

3 buổi

Nội dung Hiragana, Katakana

Ghi chú

Buổi 1

30 chữ hiragana đầu

Dạy thêm mẫu câu: おはようございます、こんにちは、こんばんは、

Buổi 2

16 chữ hiragana, Ôn tập, học っ、hiragana ghép với ゃ、ゅ、ょ、(きゃ、きょ、..)

Ôn lại 3 mẫu câu chào hỏi, giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học: はい、いいえ、はじめましょう、休憩しましょう

Buổi 3

46 chữ katakana, âm nhỏ, âm ghép,..

Cách chuyển tên sang tên tiếng Nhật

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học:ありがとうございます、すみません、失礼します

37 buổi

Nội dung

Từ vựng

Ngữ pháp

Kanji

Nghe

Đọc

Buổi 4

Bài 1

Minna no nihongo

Từ vựng bài 1 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 1, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 1

Học kanji unit 1 sách hán tự

Nghe 問題 bài 1,

聴解タスク25第1課

Đọc bài ウォーミングアップ1

Buổi 5

Bài 2

Minna no nihongo

Từ vựng bài 2 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 2, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 2

Học kanji unit 2 sách hán tự

Nghe 問題 bài 2,

聴解タスク25第2課

 

Buổi 6

Bài 3

Minna no nihongo

Từ vựng bài 3 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 3, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 3

Học kanji unit 3 sách hán tự

Nghe 問題 bài 3,

聴解タスク25第3課

 

Buổi 7

Ôn tập bài 1, 2, 3

 • Ôn từ vựng bài 1, 2, 3

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 1, 2, 3

 • 第1・第2, 第3 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Đọc bài ウォーミングアップ2,3 Sách 25 bài đọc hiểu

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 1, 2, 3

Buổi 8

Bài 4

Minna no nihongo

Từ vựng bài 4 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 4, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 4

Học kanji unit 4 sách hán tự

Nghe 問題 bài 4,

聴解タスク25第4課

Đọc bài ウォーミングアップ4 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 9

Bài 5

Minna no nihongo

Từ vựng bài 5 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 5, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 5

Học kanji unit 5 sách hán tự

Nghe 問題 bài 5,

聴解タスク25第5課

Đọc bài ウォーミングアップ5 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 10

Ôn tập bài 1, 2, 3, 4, 5 

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 1 - 5

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 4, 5

 • Ôn tập Kanji bài 1, 2, 3

 • 第4, 第5 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者1 sách hán tự

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 4, 5

Buổi 11

Bài 6

Minna no nihongo

Từ vựng bài 6 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 6, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 6

Học kanji unit 6 sách hán tự

Nghe 問題 bài 6,

聴解タスク25第6課

Đọc bài 第 6 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 12

Bài 7

Minna no nihongo

Từ vựng bài 7 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 7, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 7

Học kanji unit 7 sách hán tự

Nghe 問題 bài 7,

聴解タスク25第7課

Đọc bài 第 7 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 13

Bài 8

Minna no nihongo

Từ vựng bài 8 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 8, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 8

Học kanji unit 8 sách hán tự

Nghe 問題 bài 8,

聴解タスク25第8課

Đọc bài 第 8 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 14

Ôn tập bài 6, 7, 8

 • Ôn từ vựng bài 6, 7, 8

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 6, 7, 8

 • 第6, 第7, 第8 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 6, 7, 8

Buổi 15

Bài 9

Minna no nihongo

Từ vựng bài 9 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 9, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 9

Học kanji unit 9 sách hán tự

Nghe 問題 bài 9,

聴解タスク25第9課

Đọc bài 第 9 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 16

Bài 10

Minna no nihongo

Từ vựng bài 10 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 10, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 10

Học kanji unit 10 sách hán tự

Nghe 問題 bài 10,

聴解タスク25第10課

Đọc bài 第 10 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 17

Ôn tập bài 6 - 10

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 6 - 10

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 9, 10

 • Ôn tập Kanji bài 6, 7, 8

 • 第9, 第10 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者2 sách hán tự

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 8, 9

Buổi 18

Ôn tập 1 - 10

 • Ôn tập từ vựng, kanji, ngữ pháp từ bài 1 - 10

 • 復習(1 ~ 8課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 復習 A, 復習 B sách minna bản Tiếng Nhật

Buổi 19

Bài 11

Minna no nihongo

Từ vựng bài 11 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 11

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 11

Học kanji unit 11 sách hán tự

Nghe 問題 bài 11,

聴解タスク25第11課

Đọc bài 第 11 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 20

Bài 12

Minna no nihongo

Từ vựng bài 12

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 12, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 12

Học kanji unit 12 sách hán tự

Nghe 問題 bài 12,

聴解タスク25第12課

Đọc bài 第 12 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 21

Bài 13

Minna no nihongo

Từ vựng bài  13

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 13, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  13

Học kanji unit  13 sách hán tự

Nghe 問題 bài  13,

聴解タスク25第13課

Đọc bài 第 13 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 22

Ôn tập bài 11, 12, 13

 • Ôn từ vựng bài 11, 12, 13

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 11, 12, 13

 • 第11, 第12, 第13 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 11, 12, 13

Buổi 23

Bài  14

Minna no nihongo

Từ vựng bài  14 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  14, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  14

Học kanji unit  14 sách hán tự

Nghe 問題 bài  14,

聴解タスク25第 14課

Đọc bài 第 14 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 24

Bài 15

Minna no nihongo

Từ vựng bài 15 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 15, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 15

Học kanji unit 15 sách hán tự

Nghe 問題 bài 15,

聴解タスク25第15課

Đọc bài 第 15 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 25

Ôn tập bài 11 - 15

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 11 - 15

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 14, 15

 • Ôn tập Kanji bài 11, 12, 13

 • 第14, 第15 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者3 sách hán tự

 • 復習 C sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 14, 15

Buổi 26

Bài 16

Minna no nihongo

Từ vựng bài 16 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 16

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 16

Học kanji unit 16 sách hán tự

Nghe 問題 bài 16,

聴解タスク25第16課

Đọc bài 第 16 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 27

Bài 17

Minna no nihongo

Từ vựng bài 17

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 17, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 17

Học kanji unit 17 sách hán tự

Nghe 問題 bài 17,

聴解タスク25第17課

Đọc bài 第 17 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 28

Bài 18

Minna no nihongo

Từ vựng bài  18

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 18, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  18

Học kanji unit  18 sách hán tự

Nghe 問題 bài  18,

聴解タスク25第18課

Đọc bài 第 18 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 29

Ôn tập 16, 17, 18

 • Ôn từ vựng bài 16, 17, 18

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 16, 17, 18

 • 第16, 第17, 第18 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 16, 17, 18

Buổi 30

Bài  19

Minna no nihongo

Từ vựng bài  19 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  19, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  19

Học kanji unit  19 sách hán tự

Nghe 問題 bài  19,

聴解タスク25第 19課

Đọc bài 第 19 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 31

Bài 20

Minna no nihongo

Từ vựng bài 20

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 20

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 20

Học kanji unit 20 sách hán tự

Nghe 問題 bài 20,

聴解タスク25第20課

Đọc bài 第 20 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 32

Ôn tập 16 - 20

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 16 - 20

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 19, 20

 • Ôn tập Kanji bài 16, 17, 18

 • 第19, 第20 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者4 sách hán tự

 • 復習 D sách minna bản Tiếng Nhật

 • 復習(9 ~ 17課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 19, 20

Buổi 33

Bài 21

Minna no nihongo

Từ vựng bài 21 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 21

,đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 21

Học kanji unit 21 sách hán tự

Nghe 問題 bài 21,

聴解タスク25第21課

Đọc bài 第 21 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 34

Bài 22

Minna no nihongo

Từ vựng bài 22

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 22, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 22

Học kanji unit 22 sách hán tự

Nghe 問題 bài 22,

聴解タスク25第22課

Đọc bài 第 22 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 35

Bài 23

Minna no nihongo

Từ vựng bài  23

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 23, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  23

Học kanji unit  23 sách hán tự

Nghe 問題 bài  23,

聴解タスク25第23課

Đọc bài 第 23 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 36 

Ôn tập 21, 22, 23

 • Ôn từ vựng bài 21, 22, 23

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 21, 22, 23

 • 第21, 第22, 第23 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 21, 22, 23

Buổi 37

Bài  24

Minna no nihongo

Từ vựng bài  24 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  24, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  24

Học kanji unit  24 sách hán tự

Nghe 問題 bài  24,

聴解タスク25第 24課

Đọc bài 第 24 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 38

Bài 25

Minna no nihongo

Từ vựng bài 25

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 25

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 25

Học kanji unit 25 sách hán tự

Nghe 問題 bài 25,

聴解タスク25第25課

Đọc bài 第 25 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 39

Ôn tập bài 21 - 25

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 21 - 25

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 24, 25

 • Ôn tập Kanji bài 21, 22, 23

 • 第24, 第25 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者5 sách hán tự

 • 復習(18 ~ 25課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 復習 F, G sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 

Buổi 40

Ôn tập 25 bài minna

 • Tổng hợp lại kiến thức 25 bài minna

 • 総復習 sách minna Tiếng Nhật

 • 第1 ~ 25課 sách tổng hợp các bài tập chủ điểm

N5 luyện thi cấp tốc - 6 buổi

 

Luyện đề

 • Làm đề thi giáo viên soạn

 • Giới thiệu cấu trúc đề thi, cách tính điểm, thời gian từng phần thi

 • Ôn tập lại các điểm ngữ pháp 25 bài Minna no nihongo sơ cấp 1

 • Sự khác nhau giữa các mẫu ngữ pháp tương tự, dễ nhầm lẫn

 • Tổng hợp kanji theo bộ thủ/ cách đọc âm on, âm kun

 • Tổng hợp, ôn tập những từ vựng đã học qua theo từ loại động từ, danh từ, …

 • Cách chọn đáp án trong phần dokkai

 • Tìm hiểu từng dạng bài, chủ đề thi đọc hiểu

 • Những lỗi thường mắc khi làm bài

 • Phương pháp làm bài hiệu quả trong phần choukai

 • Memo, ghi chú từng mondai như thế nào?

 • Các câu nói thường xuyên xuất hiện trong phần nghe?

 • Làm thử các bài thi nghe N5

 • Dấu hiệu nhận biết để chọn đáp án đúng

 • Các kỹ năng, các mẹo nhỏ khi làm bài thi thông qua từng bài test nhỏ

 • Luyện tập thi thử theo thời gian và cách thức tổ chức kỳ thi thật

 • Những kinh nghiệm trong phòng thi 

 • Cách phân bố thời gian làm bài

 • Mang gì khi nào phòng thi

 • Những điều lưu ý trước khi thi

 • Cách kiểm tra kết quả sau thi, thời gian thông báo kết quả

 • Làm thử những đề thi mấy năm trước

 • Tự làm đề thi những năm trước

 • Sửa bài thi

 • Tổng hợp, rút ra bài học, kinh nghiệm 

 • Tổng hợp, ôn tập lại tất cả kiến thức liên quan đến bài thi N5

Vui lòng liên hệ Hotline: 1900 7060 để đăng ký khóa học và tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi. 

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat