Tiếng Nhật N5 Online

Giúp bạn làm quen, sử dụng Tiếng Nhật trong các tình huống giao tiếp cơ bản được dùng hàng ngày ở bất cứ nơi nào nói Tiếng Nhật trên thế giới.

   

N5 LỚP THƯỜNG

N5 LỚP CẤP TỐC

THỜI LƯỢNG

24 Tuần (6 tháng)

- N5.1: 8 tuần

- N5.2: 8 tuần

- N5.3: 8 tuần

Học phí: 2.500.000đ/cấp độ

Khóa học cấp tốc: 8 Tuần (2 tháng) 

- Học phí: 9.800.000đ

1giờ 30 phút/buổi; 3 buổi/tuần

3 giờ/buổi; 5 buổi/tuần

ĐỐI TƯỢNG

- Chương trình dành cho người học mới bắt đầu học tiếng Nhật và có nhu cầu tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5.

- Chương trình sử dụng phương pháp giảng dạy thuyết minh kết hợp các hoạt động, phần mềm, trò chơi,..để giúp người học tiếp thu nhanh các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp,..cần thiết giúp người học tự tin hiểu được các bài đoạn văn ngắn, nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn trong cuộc sống tương đương với các bài đọc hiểu, nghe hiểu trong đề thi JLPT N5.

- Hỗ trợ, chia sẻ cho người học những kỹ năng cần thiết để làm bài, chọn đáp án trong phòng thi.

- Giải đáp các thắc mắc, câu hỏi liên quan trong quá trình giảng dạy

GIÁO TRÌNH

- Sách tự học Hiragana và Katakana

- Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 1 (bản Tiếng Nhật, bản Tiếng Việt)

- Tiếng Nhật cho mọi người trình độ sơ cấp 1  25 bài luyện nghe

- Tiếng Nhật cho mọi người trình độ sơ cấp 1  25 bài luyện đọc hiểu

- Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 1 hán tự (bản Tiếng Việt)

- Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 1 tổng hợp các bài tập chủ điểm 

ƯU ĐIỂM KHÓA HỌC

Thông qua phần mềm CHUYÊN DỤNG CHO DẠY HỌC có tại PNE, bạn hoàn toàn có thể:

 • Đặt câu hỏi cho giảng viên, được chỉnh lỗi sai lập tức về phát âm, ngữ pháp
 • Dễ dàng ghi chú trong khi học bằng mục chuyên dụng, cùng bạn học thảo luận thông qua khung chat trực tuyến
 • Tham gia học nhóm, chia nhóm để nâng cao khả năng giao tiếp
 • Học tập hiệu quả với các trò chơi học thuật gây cấn, giúp các bạn ôn tập hiệu quả
 • làm bài tập và gửi lại thầy cô ngay trên app
 • Nhận ngay tài liệu từ thầy cô mà không cần đợi đến buổi học

QUYỀN LỢI

- Miễn phí giáo trình

- Test cuối khoá theo format đề thi JLPT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Học Hiragana và Katakana qua sách tự học hiragana, katakana.

- Học từ vựng và ngữ pháp qua hai cuốn Tiếng Nhật cho mọi người sơ cấp 1 (bản Tiếng Nhật, bản Tiếng Việt), học qua flashcard, các bài test nhỏ, game nhỏ.

- Học nghe qua giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người trình độ sơ cấp 1 25 bài luyện nghe, các bài hát, video truyện cổ tích ngắn, đoạn hội thoại ngắn,..

- Tăng cường kỹ năng đọc hiểu qua giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người trình độ sơ cấp 1 25 bài luyện đọc hiểu, các đoạn hội thoại ngắn.

- Thực hành làm các bài thi thử JLPT để rút kinh nghiệm, làm quen với bài thi chính.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5.1

STT

Nội dung Hiragana, Katakana

Ghi chú

Buổi 1

20 chữ hiragana đầu

Dạy thêm mẫu câu: おはようございます、こんにちは、こんばんは、

Buổi 2

- 20 chữ Hiragana

- Ôn tập 20 chữ Hiragana đầu 

16 chữ hiragana, Ôn tập, học っ、hiragana ghép với ゃ、ゅ、ょ、(きゃ、きょ、..)

Ôn lại 3 mẫu câu chào hỏi:おはようございます、こんにちは、こんばんは

Buổi 3

- 6 Hiragana cuối

- 40 chữ Hiragana đầu

- Cách ghép, cách phát âm ゃ、ゅ、ょ

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học: はい、いいえ、はじめましょう

Buổi 4

- Ôn tập Hiragana

- Cách phát âm っ、ん、が

- Trọng âm, trường âm, ngữ điệu trong tiếng Nhật

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học:  休憩しましょう、ありがとうございます

Buổi 5

30 chữ Katakana

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học: すみません、失礼します

Buổi 6

- 16 chữ Katakana cuối

- Học cách chuyển tên sang Tiếng Nhật

- Từ ngoại lai

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học: 手を挙げてください、わかりました

 

Nội dung

Từ vựng

Ngữ pháp

Kanji

Nghe

Đọc

Buổi 7

Bài 1

Minna no nihongo

Từ vựng bài 1 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 1, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 1

     

Buổi 8

Ôn từ vựng bài 1

Ôn tập ngữ pháp bài 1

 

Nghe 問題 bài 1,

聴解タスク25第1課

 

Buổi 9

   

Học kanji unit 1 sách hán tự

 

Đọc bài ウォーミングアップ1

Buổi 10

Bài 2

Minna no nihongo

Từ vựng bài 2 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 2, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 2

     

Buổi 11

Ôn từ vựng bài 2

第1・第2

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 

Nghe 問題 bài 2,

聴解タスク25第2課

 

Buổi 12

 

Ôn tập ngữ pháp bài 1

Học kanji unit 2 sách hán tự

   

Buổi 13

Ôn tập bài 1, 2

- Ôn tập Hiragana, katakana

- Tổng hợp, ôn tập từ vựng, kanji, ngữ pháp bài 1, 2

- Giải quyết những bài tập chưa hoàn thành ở bài 1, 2

- Bài test tổng hợp kiến thức

Buổi 14

Bài 3

Minna no nihongo

Từ vựng bài 3 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 3, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 3

     

Buổi 15

Ôn từ vựng bài 3

第3

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 

Nghe 問題 bài 3,

聴解タスク25第3課

 

Buổi 16

   

Học kanji unit 3 sách hán tự

 

Đọc bài ウォーミングアップ2,3

Sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 17

Bài 4

Minna no nihongo

Từ vựng bài 4 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 4, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 4

     

Buổi 18

Ôn từ vựng bài 4

第4

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 

Nghe 問題 bài 4,

聴解タスク25第4課

 

Buổi 19

   

Học kanji unit 4 sách hán tự

 

Đọc bài ウォーミングアップ4 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 20

Ôn tập bài 3, 4

- Tổng hợp, ôn tập từ vựng, kanji, ngữ pháp bài 3, 4

- Giải quyết những bài tập chưa hoàn thành ở bài 3, 4

- Bài test tổng hợp kiến thức

Buổi 21

Bài 5

Minna no nihongo

Từ vựng bài 5 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 5, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 5

     

Buổi 22

Ôn từ vựng bài 5

第5

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 

Nghe 問題 bài 5,

聴解タスク25第5課

 

Buổi 23

     

Học kanji unit 5 sách hán tự

 

Đọc bài ウォーミングアップ5 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 24

Ôn tập bài 1, 2, 3, 4, 5 

 • Tham gia hoạt động, game, bài test nhỏ do giáo viên thiết kế (hoạt động, game: nối từ,..các bài test: rút ra từ bài cũ, lấy từ các bài tập JLPT phù hợp với trình độ hiện tại của người học)

 • Giáo viên giải đáp thắc mắc, sửa những bài tập chưa hoàn thành từ buổi 1 - buổi 10

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5.2

Buổi 1

Ôn tập lại bài 1-5

 • Tổng hợp, ôn tập từ vựng, ngữ pháp, kanji

 • 漢字忍者1 sách hán tự

 • 復習 A sách minna bản Tiếng Nhật

 

Nội dung

Từ vựng

Ngữ pháp

Kanji

Nghe

Đọc

Buổi 2

Bài 6

Minna no nihongo

Từ vựng bài 6 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 6, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 6

     

Buổi 3

Ôn từ vựng bài 6

第6

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 6 sách hán tự

Nghe 問題 bài 6,

聴解タスク25第6課

Đọc bài 第 6 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 4

Bài 7

Minna no nihongo

Từ vựng bài 7 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 7, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 7

     

Buổi 5

Ôn từ vựng bài 7

第7

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 7 sách hán tự

Nghe 問題 bài 7,

聴解タスク25第7課

Đọc bài 第 7 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 6

Bài 8

Minna no nihongo

Từ vựng bài 8 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 8, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 8

     

Buổi 7

Ôn từ vựng bài 8

第8

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 8 sách hán tự

Nghe 問題 bài 8,

聴解タスク25第8課

Đọc bài 第 8 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 8

Bài 9

Minna no nihongo

Từ vựng bài 9 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 9, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 9

     

Buổi 9

Ôn từ vựng bài 9

第9

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 9 sách hán tự

Nghe 問題 bài 9,

聴解タスク25第9課

Đọc bài 第 9 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 10

Bài 10

Minna no nihongo

Từ vựng bài 10 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 10, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 10

     

Buổi 11

Ôn từ vựng bài 10

第10

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 10 sách hán tự

Nghe 問題 bài 10,

聴解タスク25第10課

Đọc bài 第 10 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 12

Ôn tập bài 6, 7, 8, 9,10

 • Tham gia hoạt động, game, bài test nhỏ do giáo viên thiết kế (hoạt động, game: nối từ,..các bài test: rút ra từ bài cũ, lấy từ các bài tập JLPT phù hợp với trình độ hiện tại của người học)

 • 復習 B sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành từ bài 6-10

Buổi 13

Bài 11

Minna no nihongo

Từ vựng bài 11 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 11

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 11

     

Buổi 14

Ôn từ vựng bài 11

第11

Sách minna

tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 11 sách hán tự

Nghe 問題 bài 11,

聴解タスク25第11課

Đọc bài 第 11 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 15

Bài 12

Minna no nihongo

Từ vựng bài 12

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 12, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 12

     

Buổi 16

Ôn từ vựng bài 12

第12

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 12 sách hán tự

Nghe 問題 bài 12,

聴解タスク25第12課

Đọc bài 第 12 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 17

Bài 13

Minna no nihongo

Từ vựng bài  13

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 13, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  13

     

Buổi 18

Ôn từ vựng bài  13

第 13

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  13 sách hán tự

Nghe 問題 bài  13,

聴解タスク25第13課

Đọc bài 第 13 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 19

Bài  14

Minna no nihongo

Từ vựng bài  14 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  14, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  14

     

Buổi 20

Ôn từ vựng bài  14

第 14

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  14 sách hán tự

Nghe 問題 bài  14,

聴解タスク25第 14課

Đọc bài 第 14 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 21

Bài 15

Minna no nihongo

Từ vựng bài 15 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 15, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 15

     

Buổi 22

Ôn từ vựng bài 15

第15

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 15 sách hán tự

Nghe 問題 bài 15,

聴解タスク25第15課

Đọc bài 第 15 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 23

Ôn tập bài 11, 12, 13, 14, 15 

 • Tham gia hoạt động, game, bài test nhỏ do giáo viên thiết kế (hoạt động, game: nối từ,..các bài test: rút ra từ bài cũ, lấy từ các bài tập JLPT phù hợp với trình độ hiện tại của người học).

 • Giáo viên giải đáp thắc mắc, giải quyết các bài tập chưa hoàn thành  của bài 11-15

 • 復習 C sách minna bản Tiếng Nhật

Buổi 24

Ôn tập bài 6-15

 • Tổng hợp, ôn tập từ vựng, ngữ pháp, kanji

 • 復習(1 ~ 8課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 漢字忍者2 sách hán tự

 • 漢字忍者3 sách hán tự

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5.3

 

Nội dung

Từ vựng

Ngữ pháp

Kanji

Nghe

Đọc

Buổi 1

Bài 16

Minna no nihongo

Từ vựng bài 16 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 16, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 16

     

Buổi 2

Ôn từ vựng bài 16

第16

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 16 sách hán tự

Nghe 問題 bài 16,

聴解タスク25第16課

Đọc bài 第 16 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 3

Bài 17

Minna no nihongo

Từ vựng bài 17

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 17, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 17

     

Buổi 4

Ôn từ vựng bài 17

第17

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 17 sách hán tự

Nghe 問題 bài 17,

聴解タスク25第17課

Đọc bài 第 17 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 5

Bài 18

Minna no nihongo

Từ vựng bài  18

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 18, đọc 練習A, 文型

例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  18

     

Buổi 6

Ôn từ vựng bài  18

第 18

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  18 sách hán tự

Nghe 問題 bài  18,

聴解タスク25第18課

Đọc bài 第 18 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 7

Ôn tập bài 16, 16, 18

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành của bài 16, 17, 18

 • 復習(9 ~ 17課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 復習 D sách minna bản Tiếng Nhật

Buổi 8

Bài  19

Minna no nihongo

Từ vựng bài  19 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  19, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  19

     

Buổi 9

Ôn từ vựng bài  19

第 19

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  19 sách hán tự

Nghe 問題 bài  19,

聴解タスク25第 19課

Đọc bài 第 19 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 10

Bài 20

Minna no nihongo

Từ vựng bài 20

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 20

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 20

     

Buổi 11

Ôn từ vựng bài 20

第20

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 20 sách hán tự

Nghe 問題 bài 20,

聴解タスク25第20課

Đọc bài 第 20 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 12

Ôn tập bài 16, 17, 18, 19, 20

 • Tham gia hoạt động, game, bài test nhỏ do giáo viên thiết kế (hoạt động, game: nối từ,..các bài test: rút ra từ bài cũ, lấy từ các bài tập JLPT phù hợp với trình độ hiện tại của người học)

 • 漢字忍者4 sách hán tự

 • 復習 E sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành của bài 19, 20

Buổi 13

Bài 21

Minna no nihongo

Từ vựng bài 21 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 21

,đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 21

     

Buổi 14

Ôn từ vựng bài 21

第21

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 21 sách hán tự

Nghe 問題 bài 21,

聴解タスク25第21課

Đọc bài 第 21 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 15

Bài 22

Minna no nihongo

Từ vựng bài 22

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 22, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 22

     

Buổi 16

Ôn từ vựng bài 22


 

第22

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 22 sách hán tự

Nghe 問題 bài 22,

聴解タスク25第22課

Đọc bài 第 22 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 17

Bài 23

Minna no nihongo

Từ vựng bài  23

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 23, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  23

     

Buổi 18

Ôn từ vựng bài  23

第 23

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  23 sách hán tự

Nghe 問題 bài  23,

聴解タスク25第23課

Đọc bài 第 23 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 19

Bài  24

Minna no nihongo

Từ vựng bài  24 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  24, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  24

     

Buổi 20

Ôn từ vựng bài  24

第 24

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit  24 sách hán tự

Nghe 問題 bài  24,

聴解タスク25第 24課

Đọc bài 第 24 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 21

Bài 25

Minna no nihongo

Từ vựng bài 25

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 25

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 25

     

Buổi 22

Ôn từ vựng bài 25

第25

Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

Học kanji unit 25 sách hán tự

Nghe 問題 bài 25,

聴解タスク25第25課

Đọc bài 第 25 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 23

Ôn tập bài 21, 22, 23, 24, 25

 • Tham gia hoạt động, game, bài test nhỏ do giáo viên thiết kế (hoạt động, game: nối từ,..các bài test: rút ra từ bài cũ, lấy từ các bài tập JLPT phù hợp với trình độ hiện tại của người học)

 • 復習(18 ~ 25課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 漢字忍者5 sách hán tự

 • 復習 F, G sách minna bản Tiếng Nhật

Buổi 24

Ôn tập 25 bài minna

 • Tổng hợp lại kiến thức 25 bài minna

 • 総復習 sách minna Tiếng Nhật

 • 第1 ~ 25課 sách tổng hợp các bài tập chủ điểm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5.4 

 

Luyện đề

 • Làm đề thi giáo viên soạn

 • Đề thi JLPT cũ

 • Tổng hợp và ôn lại qua từng bài test

Chương trình luyện thi N5 lớp cấp tốc:

N5 cấp tốc: 5 buổi/tuần, 3h 1 buổi, 8 tuần => tổng cộng 120 tiếng (9800k)

N5 luyện thi cấp tốc: 3 buổi/tuần, 3h 1 buổi, 2 tuần => tổng cộng 18 tiếng (1500k)

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5 CẤP TỐC

 

Nội dung Hiragana, Katakana

Ghi chú

Buổi 1

30 chữ hiragana đầu

Dạy thêm mẫu câu: おはようございます、こんにちは、こんばんは、

Buổi 2

16 chữ hiragana, Ôn tập, học っ、hiragana ghép với ゃ、ゅ、ょ、(きゃ、きょ、..)

Ôn lại 3 mẫu câu chào hỏi, giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học: はい、いいえ、はじめましょう、休憩しましょう

Buổi 3

46 chữ katakana, âm nhỏ, âm ghép,..

Cách chuyển tên sang tên tiếng Nhật

Giới thiệu cách nói thông dụng trong lớp học:ありがとうございます、すみません、失礼します

 

Nội dung

Từ vựng

Ngữ pháp

Kanji

Nghe

Đọc

Buổi 4

Bài 1

Minna no nihongo

Từ vựng bài 1 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 1, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 1

Học kanji unit 1 sách hán tự

Nghe 問題 bài 1,

聴解タスク25第1課

Đọc bài ウォーミングアップ1

Buổi 5

Bài 2

Minna no nihongo

Từ vựng bài 2 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 2, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 2

Học kanji unit 2 sách hán tự

Nghe 問題 bài 2,

聴解タスク25第2課

 

Buổi 6

Bài 3

Minna no nihongo

Từ vựng bài 3 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 3, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 3

Học kanji unit 3 sách hán tự

Nghe 問題 bài 3,

聴解タスク25第3課

 

Buổi 7

Ôn tập bài 1, 2, 3

 • Ôn từ vựng bài 1, 2, 3

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 1, 2, 3

 • 第1・第2, 第3 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Đọc bài ウォーミングアップ2,3 Sách 25 bài đọc hiểu

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 1, 2, 3

Buổi 8

Bài 4

Minna no nihongo

Từ vựng bài 4 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 4, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 4

Học kanji unit 4 sách hán tự

Nghe 問題 bài 4,

聴解タスク25第4課

Đọc bài ウォーミングアップ4 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 9

Bài 5

Minna no nihongo

Từ vựng bài 5 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 5, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 5

Học kanji unit 5 sách hán tự

Nghe 問題 bài 5,

聴解タスク25第5課

Đọc bài ウォーミングアップ5 sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 10

Ôn tập bài 1, 2, 3, 4, 5 

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 1 - 5

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 4, 5

 • Ôn tập Kanji bài 1, 2, 3

 • 第4, 第5 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者1 sách hán tự

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 4, 5

Buổi 11

Bài 6

Minna no nihongo

Từ vựng bài 6 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 6, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 6

Học kanji unit 6 sách hán tự

Nghe 問題 bài 6,

聴解タスク25第6課

Đọc bài 第 6 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 12

Bài 7

Minna no nihongo

Từ vựng bài 7 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 7, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 7

Học kanji unit 7 sách hán tự

Nghe 問題 bài 7,

聴解タスク25第7課

Đọc bài 第 7 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 13

Bài 8

Minna no nihongo

Từ vựng bài 8 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 8, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 8

Học kanji unit 8 sách hán tự

Nghe 問題 bài 8,

聴解タスク25第8課

Đọc bài 第 8 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 14

Ôn tập bài 6, 7, 8

 • Ôn từ vựng bài 6, 7, 8

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 6, 7, 8

 • 第6, 第7, 第8 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 6, 7, 8

Buổi 15

Bài 9

Minna no nihongo

Từ vựng bài 9 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 9, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 9

Học kanji unit 9 sách hán tự

Nghe 問題 bài 9,

聴解タスク25第9課

Đọc bài 第 9 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 16

Bài 10

Minna no nihongo

Từ vựng bài 10 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 10, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 10

Học kanji unit 10 sách hán tự

Nghe 問題 bài 10,

聴解タスク25第10課

Đọc bài 第 10 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 17

Ôn tập bài 6 - 10

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 6 - 10

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 9, 10

 • Ôn tập Kanji bài 6, 7, 8

 • 第9, 第10 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者2 sách hán tự

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 8, 9

Buổi 18

Ôn tập 1 - 10

 • Ôn tập từ vựng, kanji, ngữ pháp từ bài 1 - 10

 • 復習(1 ~ 8課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 復習 A, 復習 B sách minna bản Tiếng Nhật

Buổi 19

Bài 11

Minna no nihongo

Từ vựng bài 11 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 11

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 11

Học kanji unit 11 sách hán tự

Nghe 問題 bài 11,

聴解タスク25第11課

Đọc bài 第 11 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 20

Bài 12

Minna no nihongo

Từ vựng bài 12

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 12, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 12

Học kanji unit 12 sách hán tự

Nghe 問題 bài 12,

聴解タスク25第12課

Đọc bài 第 12 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 21

Bài 13

Minna no nihongo

Từ vựng bài  13

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 13, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  13

Học kanji unit  13 sách hán tự

Nghe 問題 bài  13,

聴解タスク25第13課

Đọc bài 第 13 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 22

Ôn tập bài 11, 12, 13

 • Ôn từ vựng bài 11, 12, 13

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 11, 12, 13

 • 第11, 第12, 第13 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 11, 12, 13

Buổi 23

Bài  14

Minna no nihongo

Từ vựng bài  14 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  14, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  14

Học kanji unit  14 sách hán tự

Nghe 問題 bài  14,

聴解タスク25第 14課

Đọc bài 第 14 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 24

Bài 15

Minna no nihongo

Từ vựng bài 15 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 15, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 15

Học kanji unit 15 sách hán tự

Nghe 問題 bài 15,

聴解タスク25第15課

Đọc bài 第 15 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 25

Ôn tập bài 11 - 15

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 11 - 15

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 14, 15

 • Ôn tập Kanji bài 11, 12, 13

 • 第14, 第15 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者3 sách hán tự

 • 復習 C sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 14, 15

Buổi 26

Bài 16

Minna no nihongo

Từ vựng bài 16 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 16

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 16

Học kanji unit 16 sách hán tự

Nghe 問題 bài 16,

聴解タスク25第16課

Đọc bài 第 16 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 27

Bài 17

Minna no nihongo

Từ vựng bài 17

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 17, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 17

Học kanji unit 17 sách hán tự

Nghe 問題 bài 17,

聴解タスク25第17課

Đọc bài 第 17 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 28

Bài 18

Minna no nihongo

Từ vựng bài 18

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 18, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  18

Học kanji unit  18 sách hán tự

Nghe 問題 bài  18,

聴解タスク25第18課

Đọc bài 第 18 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 29

Ôn tập 16, 17, 18

 • Ôn từ vựng bài 16, 17, 18

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 16, 17, 18

 • 第16, 第17, 第18 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 16, 17, 18

Buổi 30

Bài  19

Minna no nihongo

Từ vựng bài  19 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  19, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  19

Học kanji unit  19 sách hán tự

Nghe 問題 bài  19,

聴解タスク25第 19課

Đọc bài 第 19 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 31

Bài 20

Minna no nihongo

Từ vựng bài 20

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 20

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 20

Học kanji unit 20 sách hán tự

Nghe 問題 bài 20,

聴解タスク25第20課

Đọc bài 第 20 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 32

Ôn tập 16 - 20

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 16 - 20

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 19, 20

 • Ôn tập Kanji bài 16, 17, 18

 • 第19, 第20 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者4 sách hán tự

 • 復習 D sách minna bản Tiếng Nhật

 • 復習(9 ~ 17課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 19, 20

Buổi 33

Bài 21

Minna no nihongo

Từ vựng bài 21 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 21

,đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 21

Học kanji unit 21 sách hán tự

Nghe 問題 bài 21,

聴解タスク25第21課

Đọc bài 第 21 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 34

Bài 22

Minna no nihongo

Từ vựng bài 22

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 22, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 22

Học kanji unit 22 sách hán tự

Nghe 問題 bài 22,

聴解タスク25第22課

Đọc bài 第 22 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 35

Bài 23

Minna no nihongo

Từ vựng bài  23

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 23, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  23

Học kanji unit  23 sách hán tự

Nghe 問題 bài  23,

聴解タスク25第23課

Đọc bài 第 23 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 36 

Ôn tập 21, 22, 23

 • Ôn từ vựng bài 21, 22, 23

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 21, 22, 23

 • 第21, 第22, 第23 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 21, 22, 23

Buổi 37

Bài  24

Minna no nihongo

Từ vựng bài  24 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài  24, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài  24

Học kanji unit  24 sách hán tự

Nghe 問題 bài  24,

聴解タスク25第 24課

Đọc bài 第 24 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 38

Bài 25

Minna no nihongo

Từ vựng bài 25

 sách minna tiếng việt

Ngữ pháp bài 25

, đọc 練習A, 文型、例文, bài tập ngữ pháp 問題 bài 25

Học kanji unit 25 sách hán tự

Nghe 問題 bài 25,

聴解タスク25第25課

Đọc bài 第 25 課sách 25 bài đọc hiểu

Buổi 39

Ôn tập bài 21 - 25

 • Làm bài test ôn tập từ vựng bài 21 - 25

 • Tổng hợp, ôn tập Kanji bài 24, 25

 • Ôn tập Kanji bài 21, 22, 23

 • 第24, 第25 Sách minna tổng hợp các bài tập chủ điểm

 • 漢字忍者5 sách hán tự

 • 復習(18 ~ 25課)sách tổng hợp các bài tập chủ điểm.

 • 復習 F, G sách minna bản Tiếng Nhật

 • Giải quyết các bài tập chưa hoàn thành ở bài 

Buổi 40

Ôn tập 25 bài minna

 • Tổng hợp lại kiến thức 25 bài minna

 • 総復習 sách minna Tiếng Nhật

 • 第1 ~ 25課 sách tổng hợp các bài tập chủ điểm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH N5 LUYỆN THI CẤP TỐC

Luyện đề

 • Làm đề thi giáo viên soạn

 • Đề thi JLPT cũ

 • Tổng hợp và ôn lại qua từng bài test

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

Hotline: 1900 7060 - 028 3622 8849

 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Email: info@hoctiengnhat.vn

TRÌNH ĐỘ TỐC ĐỘ BUỔI HỌC KHUNG GIỜ NGÀY KHAI GIẢNG

N5

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 -> Thứ 6 08h30 - 11h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
18h00 - 21h00

N5.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 06h00 - 07h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
08h30 - 10h00
10h30 - 12h00
12h00 - 13h30
Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
19h35 - 21h05
21h30 - 23h00
Thứ 3 - 5 - 7 08h30 - 10h00
28 - 05 - 2024 11 - 06 - 2024 25 - 06 - 2024 09 - 07 - 2024 23 - 07 - 2024
10h30 - 12h00
18h00 - 19h30
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 18h30 - 20h45
21 - 05 - 2024 04 - 06 - 2024 18 - 06 - 2024 02 - 07 - 2024 16 - 07 - 2024
Cuối tuần (T7,CN) 09h00 - 11h15
25 - 05 - 2024 08 - 06 - 2024 22 - 06 - 2024 06 - 07 - 2024 20 - 07 - 2024
14h00 - 16h15

N5

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp cấp tốc

Thứ 2 -> Thứ 6 08h30 - 11h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
18h00 - 21h00

N5.1

(Dành cho người mới bắt đầu)

Lớp thường

Thứ 2 - 4 - 6 06h00 - 07h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
08h30 - 10h00
10h30 - 12h00
12h00 - 13h30
Thứ 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30
27 - 05 - 2024 10 - 06 - 2024 24 - 06 - 2024 08 - 07 - 2024 22 - 07 - 2024
19h35 - 21h05
21h30 - 23h00
Thứ 3 - 5 - 7 08h30 - 10h00
28 - 05 - 2024 11 - 06 - 2024 25 - 06 - 2024 09 - 07 - 2024 23 - 07 - 2024
10h30 - 12h00
18h00 - 19h30
19h35 - 21h05
Thứ 3 - 5 18h30 - 20h45
21 - 05 - 2024 04 - 06 - 2024 18 - 06 - 2024 02 - 07 - 2024 16 - 07 - 2024
Cuối tuần (T7,CN) 09h00 - 11h15
25 - 05 - 2024 08 - 06 - 2024 22 - 06 - 2024 06 - 07 - 2024 20 - 07 - 2024
14h00 - 16h15

N5.2

Lớp thường

N5.3

Lớp thường

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

Vui lòng liên hệ hotline: 1900 7060 để đăng ký khóa học và tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi.

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat