Học phí

KHÓA HỌC 1 KÈM 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

Theo từng trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

Vui lòng liên hệ hotline:
1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết về học phí và ưu đãi cho học viên đăng ký theo nhóm.

Luyện thi JLPT các trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

100% GV nước ngoài

Giao tiếp - Du lịch

Đàm thoại công việc

Học qua Skype

LỚP HỌC TẬP TRUNG

LỚP  TRÌNH ĐỘ CẤP ĐỘ HỌC PHÍ (VNĐ) THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

hoặc Lớp cuối tuần
2g15p/buổi
2 buổi/tuần

Sĩ số lớp:
ít nhất 8 học viên

N5 Sơ cấp 1 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 2 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 3 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 4 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
N4 Sơ cấp 5 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 6 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 7 2,500,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Sơ cấp 8 2,500,000  60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
N3 Trung cấp 1 3,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 2 3,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 3 3,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 4 3,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
N2 Trung cấp 5 6,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 6 6,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 7 6,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần
Trung cấp 8 6,000,000 60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
5 buổi/tuần

Sĩ số lớp:
ít nhất 4 học viên

N5 9,800,000  240 tiết - 180 giờ - 12 tuần
N4 9,800,000  240 tiết - 180 giờ - 12 tuần
N3 11,800,000   240 tiết - 180 giờ - 12 tuần
N2 23,800,000   240 tiết - 180 giờ - 12 tuần

Ưu đãi học phí:

Dành cho học viên đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
để được tư vấn chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOTLINE
1900 2615 - 028 3622 8849

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat