Học phí

KHÓA HỌC 1 KÈM 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

 Theo từng trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

 Vui lòng liên hệ hotline:
 1900 2615 - 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết về học phí và ưu đãi cho học viên   đăng ký theo nhóm.

 Luyện thi JLPT các trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

 100% GV nước ngoài

 Giao tiếp - Du lịch

 Đàm thoại công việc

 Học qua Skype

LỚP HỌC TẬP TRUNG

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

1,5 giờ/buổi
3 buổi/tuần

hoặc Lớp cuối tuần
2g15p/buổi
2 buổi/tuần

Sĩ số lớp:
ít nhất 8 học viên

N5

Sơ cấp 1

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 2

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 3

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 4

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

N4

Sơ cấp 5

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 6

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 7

2,500,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 8

2,500,000 

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

N3

Trung cấp 1

3,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 2

3,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 3

3,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 4

3,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

N2

Trung cấp 5

6,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 6

6,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 7

6,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

Trung cấp 8

6,000,000

60 tiết - 45 giờ - 10 tuần

CẤP TỐC

3 giờ/buổi
5 buổi/tuần

Sĩ số lớp:
ít nhất 4 học viên

N5

9,800,000

 240 tiết - 180 giờ - 12 tuần

N4

9,800,000

 240 tiết - 180 giờ - 12 tuần

N3

11,800,000

  240 tiết - 180 giờ - 12 tuần

N2

23,800,000

  240 tiết - 180 giờ - 12 tuần

 Ưu đãi học phí:

Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học 100% với Giáo viên nước ngoài, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat