Học phí

KHÓA HỌC 1 KÈM 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HỌC PHÍ

 Theo từng trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

 Vui lòng liên hệ hotline: 
1900 2615 - 028 3622 8849 
để được tư vấn chi tiết về học phí và ưu đãi cho học viên đăng ký theo nhóm.

 Luyện thi JLPT các trình độ: N5 - N4 - N3 - N2

 100% GV nước ngoài

 Giao tiếp - Du lịch

 Đàm thoại công việc

LỚP HỌC TẬP TRUNG

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

LỚP THƯỜNG

N5

N5.1

2,500,000

8 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N5.2

2,500,000

N5.3

2,500,000

N5.4
(khóa luyện thi)

1,500,000

4 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N4

N4.1

2,800,000

8 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N4.2

2,800,000

N4.3

2,800,000

N4.4 
(khóa luyện thi)

1,500,000 

4 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N3

N3.1

3,000,000

8 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N3.2

3,000,000

N3.3

3,000,000

N3.4 
(khóa luyện thi)

2,000,000

4 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N2

N2.1

6,800,000

12 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

N2.2

6,800,000

N2.3

6,800,000

N2.4

6,800,000

N2.5

6,800,000

N2.6

6,800,000

N2.7
(khóa luyện thi)

5,000,000 4 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 1.5h/buổi

CẤP TỐC

N5

9,800,000

8 tuần/khóa
5 buổi/tuần - 3h/buổi

N4

10,800,000

N3

11,800,000

N2

N2.1

14,800,000

    12 tuần/khóa
5 buổi/tuần - 3h/buổi

N2.2

14,800,000

LUYỆN THI CẤP TỐC

N5

1,500,000 2 tuần/khóa
3 buổi/tuần - 3h/buổi

N4

1,500,000

N3

1,500,000

N2

5,000,000

 Ưu đãi học phí:

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 20% học phí
- Khóa online: Giảm 30% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615 – 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat