Nội quy lớp học

  1. Không nghỉ quá 2 buổi và không nghỉ 2 buổi liên tiếp 

  2. Không đi trễ quá 3 buổi 

  3. Hoàn thành trên 90% bài tập được giao

  4. Không làm thiếu bài tập về nhà quá 3 buổi liên tiếp

  5. Tích cực hoạt động trong lớp, đặc biệt là lớp nói

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat