Cách chào khi lần đầu gặp

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tiếng nhật trong công việc P3
Tiếng nhật trong công việc P3

Tập hợp những video giao tiếp tại công sở.

Tiếng nhật trong công việc P1
Tiếng nhật trong công việc P1

Các Video dưới đây là các phần giao tiếp cơ bản trong công sở.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online