Bài 8 : Cách thể hiện thời tiếp diễn

V ています  

*Ý nghĩa: Đang làm ~

*Cấu tạo: Động từ thể て thêm います

*Cách dùng: Mẫu câu này dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm

nói.

*Ví dụ

1)田中さんは今日本語を勉強しています。  Bạn Tanaka đang học tiếng Nhật.

2)今雨が降っています。  Bây giờ trời đang mưa.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline0914 098 008 - 0919 407 100

Email: info@hoctiengnhat.vn

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online