Bài 5 : Câu hỏi

S+ か

1) Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không)

*Cách dùng:

-  Để tạo một câu hỏi chỉ cần thêm か vào cuối câu.

-  Câu trả lời cho loại câu hỏi này luôn phải có はい (vâng, đúng) hoặc いいえ  (không,

không phải ). Nếu giản lược đi bị xem là thất lễ.

 

*Ví dụ:

1)  マイさんはベトナム人です。Bạn Mai là người Việt Nam phải không?

はい、ベトナム人です。 … Đúng, (bạn ấy) là người Việt Nam.

 2)  ミラさんは学生ですか。 Bạn Mira là học sinh phải không?

...いいえ、学生ではありません。 …Không, (bạn ấy) không phải là học sinh.

2)   Câu hỏi có từ để hỏi

*Cách dùng:

-  Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi.

-  Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ か.

*Ví dụ:

  あの人はだれですか。    Người kia là ai?

…(あの人は)山田さんです。      …(Người kia) Là anh Yamada.

それはですか。     Cái đó là cái gì vậy?

… これは本です。… Đây là quyển sách.

いなかはどこですか。Quê của bạn ở đâu?

ホーチミン市です。….ở thành phố Hồ Chí Minh.

誕生日はいつですか。Sinh nhật bạn là khi nào?

10月11日です。Ngày 11 tháng 10.

 

*Chú ý: Khi nói thì lên giọng ở trợ từ 

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline0914 098 008 - 0919 407 100

Email: info@hoctiengnhat.vn

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online