bài 4 : Bảng chữ cái học tiếng Nhật Katakana

Katakana là bảng chữ cái được dùng trong học tiếng Nhật để viết các tên hoặc danh từ có nguồn gốc vay mượn từ tiếng nước ngoài 

 

ア 
a
イ 
i
ウ 
u
エ 
e
オ 
o
カ 
ka
キ 
ki
ク 
ku
ケ 
ke
コ 
ko
ガ 
ga
ギ 
gi
グ 
gu
ゲ 
ge
ゴ 
go
サ 
sa
シ 
shi
ス 
su
セ 
se
ソ 
so
ザ 
za
ジ 
ji
ズ 
zu
 
ze
ゾ 
zo
タ 
ta
チ 
chi
ツ 
tsu
テ 
te
ト 
to
ダ 
da
ヂ 
ji
ヅ 
zu
デ 
de
ド 
do
ナ 
na
ニ 
ni
ヌ 
nu
ネ 
ne
ノ 
no
ハ 
ha
ヒ 
hi
フ 
fu
ヘ 
he
ホ 
ho
バ 
ba
ビ 
bi
ブ 
bu
ベ 
be
ボ 
bo
パ 
pa
ピ 
pi
プ 
pu
ペ 
pe
ポ 
po
マ 
ma
ミ 
mi
ム 
mu
メ 
me
モ 
mo
ヤ 
ya
  ユ 
yu
  ヨ 
yo
ラ 
ra
リ 
ri
ル 
ru
レ 
re
 
ro
ワ 
wa
ヲ 
wo
ン 
n/m
   

 

 

 

 

 

 

キャ 
kya
キュ 
kyu
キョ 
kyo
ギャ 
gya
ギュ 
gyu
ギョ 
gyo
シャ 
sha
シュ 
shu
ショ 
sho
ジャ 
ja
ジュ 
ju
ジョ 
jo
チャ 
cha
チュ 
chu
チョ 
cho
ニャ 
nya
ニュ 
nyu
ニョ 
nyo
ヒャ 
hya
ヒュ 
hyu
ヒョ 
hyo
ビャ 
bya
ビュ 
byu
ビョ 
byo
ピャ 
pya
ピュ 
pyu
ピョ 
pyo
ミャ 
mya
ミュ 
myu
ミョ 
myo
リャ 
rya
リュ 
ryu
リョ 
ryo

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline0914 098 008 - 0919 407 100

Email: info@hoctiengnhat.vn

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1:  Bảng chữ cái học tiếng Nhật
Bài 1: Bảng chữ cái học tiếng Nhật

Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn bảng chữ cái tiếng Nhật. Đây là phần căn bản nhất trong tiếng Nhật, các bạn xem kỹ nhé.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online