Bài 3 : thuộc về

N1 の N2

*Ý nghĩa: N2 của N1, N2 thuộc về N1

*Cách dùng:

-  Trợ từ の dùng để nối 2 danh từ.

-  N1 làm rõ nghĩa cho N2.

-  Trong bài này, N1 là một tổ chức, một nhóm mà N2 thuộc vào đó.

*Ví dụ:

わたしは  FPT大学学生です。  Tôi là sinh viên của trường Đại học FPT.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline0914 098 008 - 0919 407 100

Email: info@hoctiengnhat.vn

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online