• slider
  • slider
  • slider

Trung cấp

Bài 5 : trợ từ は

V る+のは A です。 

Đã học (ở bài 8)

サッカーは  おもしろいです。  Bóng đá thì thú vị.    

Bài này học cách nói cụ  thể là “xem bóng đá thì thú v ị” hay “chơi bóng đá thì thú vị”

サッカーを  するの  は  おもしろいです。  Chơi bóng đá thì thú vị.

サッカーを  見るの  は  おもしろいです。  Xem bóng đá thì thú vị.

Các tính từ  thường được sử  dụng  trong mẫu câu này gồm: たのしい、おもしろい、

むずかしい、やさしい、はずかしい、きもちが  いい、きけん[な]、  たいへ[な]…

 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC